Refinansowanie ze zgodą na cesję

Usługa polegająca na przejęciu niezapłaconych w terminie faktur VAT i ustaleniu ze szpitalem nowego harmonogramu spłaty. Szpital indywidualnie uzgadnia nowy okres spłaty.

Refinansowanie ze zgodą na cesję - schemat

Korzyści

  • szybkie uregulowanie niezapłaconych dostawcom i usługodawcom faktur VAT
  • elastyczne kształtowanie harmonogramu spłaty dopasowane do możliwości płatniczych
  • zamiana zobowiązania wymagalnego na niewymagalne spłacane w ratach
  • obniżenie kosztów zarządzania zadłużeniem oraz uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym
  • możliwość redukcji części zobowiązania
  • bezpieczeństwo i wiarygodność