Pożyczka restrukturyzacyjna

Dostęp do finansowania oparty na cywilno-prawnej konstrukcji umowy pożyczki. Pożyczka udzielana na spłatę zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Korzyści

  • szybki dostęp do środków finansowych
  • możliwość samodzielnego dysponowanymi środkami pieniężnymi oraz negocjacji warunków spłat z wierzycielami
  • elastyczne kształtowanie harmonogramu spłat
  • elastyczne dopasowanie sposobu uruchomienia środków finansowych – możliwość uruchomienia środków w transzach
  • obiektywnie kształtowana cena dzięki postępowaniu przetargowym zgodnym z prawem zamówień publicznych
  • elastyczny zakres zabezpieczeń umowy