Zapłata za dłużnika

Doskonały sposób pozyskania zarówno finansowania obrotowego, jak i sfinansowania procesu restrukturyzacji jednostki medycznej. Szpital negocjuje indywidualnie kwoty i terminy zapłaty, a Magellan realizuje płatności zgodnie z tym harmonogramem bezpośrednio na rachunki wierzycieli.

Zapłata za dłużnika - schemat

Korzyści

  • możliwość negocjowania warunków spłaty z dostawcami
  • poprawa bieżącej płynności finansowej
  • elastyczne kształtowanie harmonogramu spłaty
  • elastyczny zakres zabezpieczeń umowy