Pożyczka krótko i długoterminowa

Dostęp do finansowania oparty na cywilno-prawnej konstrukcji umowy pożyczki. Okres finansowania do 10 lat.

Korzyści

  • szybki dostęp do środków finansowych
  • dowolny cel finansowania
  • elastyczne kształtowanie harmonogramu spłaty
  • elastyczne dopasowanie sposobu uruchomienia środków finansowych – możliwość uruchomienia środków w transzach
  • obiektywnie kształtowana cena dzięki postępowaniu przetargowym zgodnym z prawem zamówień publicznych
  • elastyczny zakres zabezpieczeń umowy