Finansowanie krótkoterminowe

Finansowanie pomostowe

Środki uruchamiane na przykład na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego lub na spłatę faktur refundowanych z projektów unijnych.

Korzyści

  • czas decyzji kredytowej do 24 h
  • brak zabezpieczeń / weksel in blanco
  • całkowity koszt transakcji konkurencyjny wobec ofert bankowych
  • elastyczne warunki spłaty
  • brak kosztów związanych z przygotowaniem transakcji

Factoring samorządowy

Spółka Magellan wykupi na Państwa zlecenie wskazane faktury i odroczy ich termin płatności.

Korzyści

  • finansowanie 100% wartości faktury
  • możliwość finansowania powyżej 12 m-cy
  • brak regresu wobec wierzyciela

Case study:

Gmina, która realizowała projekt inwestycyjny refinansowany w znacznej części w ramach projektów unijnych, nie uzyskała planowanych przychodów. W efekcie zaistniało ryzyko utraty unijnego wsparcia finansowego w związku z nierozliczeniem projektu w terminie. Szybka pożyczka Magellana pozwoliła na rozliczenie inwestycji o czasie, a spłatę pożyczki z refundowanych środków.