Finansowanie długoterminowe

Usługi pozwalające na realizację inwestycji i restrukturyzację zobowiązań.

Finansowanie spółek komunalnych

Uniwersalna konstrukcja dopasowana do planowanej inwestycji oraz możliwości spółki.

Korzyści

  • zabezpieczenie na majątku Spółki
  • brak poręczenia samorządu
  • elastycznie kształtowane warunki spłaty

Finansowanie kapitałowe

Finansowanie oparte o podniesienie kapitału spółki komunalnej.
Magellan S.A. wnosi kapitał do spółki komunalnej wystarczający do sfinansowania inwestycji. Samorząd jednocześnie odkupuje nowe udziały w spółce pozostając jej jedynym udziałowcem przez cały okres finansowania. Zapłata za udziały następuje stopniowo, z odroczonym terminem i na warunkach ustalonych w umowie odkupu udziałów.

Korzyści

  • alternatywa dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego
  • okres finansowania do 10 lat
  • atrakcyjne warunki finansowe