Finansowanie realizacji zamówienia publicznego

Produkt pozwalający na skorzystanie ze środków finansowych przed terminem wystawienia faktury.

Korzyści

  • finansujemy do 90% wartości brutto umowy przetargowej
  • warunki cenowe konkurencyjne wobec ofert bankowych
  • zabezpieczenie w formie cesji wierzytelności z umowy przetargowej
  • okres finansowania do 24 miesięcy
  • brak dodatkowych kosztów (ubezpieczenia, założenia konta)