Factoring samorządowy – dostawca

Usługa pozwalająca na otrzymanie zapłaty za wystawioną fakturę przed terminem jej płatności.

Korzyści

  • na mocy umowy cesji wierzytelności Magellan S.A. odkupi faktury przysługujące względem JST
  • nabywając wierzytelność Spółka Magellan ureguluje 100% wartości wierzytelności z faktury, potrącając koszt usługi
  • brak regresu