Faktoring powierniczy

Nowoczesne rozwiązanie pozwalające na udzielenie finansowania kontrahentowi i przejęcie przez Magellana ryzyka odzyskania od szpitala środków wynikających z wierzytelności. Wspólnie z kontrahentem określamy termin płatności i dogodne warunki zawarcia transakcji.

Korzyści

  • bezpieczeństwo finansowe realizowanych kontraktów i poprawa płynności finansowej
  • poprawa raportów finansowych dzięki zmniejszeniu wskaźników rotacji należności
  • wydłużenie kredytu kupieckiego szpitalom
  • możliwość realnego planowania i zarządzania przepływami finansowymi
  • możliwość rozwoju sprzedaży, poprzez przeniesienia ryzyk płatności na podmiot trzeci