Cesja wierzytelności

Odzyskanie środków finansowych za niezapłacone w terminie faktury VAT (należności przeterminowane).

Usługa polegająca na odkupieniu niezapłaconych w terminie przez jednostkę medyczną faktur i ustaleniu ze szpitalem nowego harmonogramu spłaty. Szpital może otrzymać dalsze kredytowanie do 36 miesięcy. Zapewnia kontynuację i rozwój sprzedaży bez ryzyka kumulowania niezapłaconych faktur VAT.

Proces

Korzyści

  • szybka płatność za nieuregulowane faktury VAT
  • brak regresu – przejęcie pełnego ryzyka finansowania szpitala
  • utrzymanie bardzo dobrych relacji handlowych ze szpitalem
  • poprawa raportów finansowych, w szczególności struktury aktywów i płynności finansowej