Prefinansowanie faktur

Poręczenie z finansowaniem – usługa umożliwiająca pozyskanie finansowania obrotowego w oparciu o realizowaną sprzedaż do podmiotów medycznych przed terminem wymagalności faktur.

Korzyści

  • prosty i szybki dostęp do finansowania zewnętrznego
  • zabezpieczenie na wierzytelnościach szpitalnych
  • możliwość udzielenia odbiorcy dodatkowego kredytu kupieckiego oraz finansowania
  • rozwój sprzedaży
  • przejęcie ryzyka odzyskiwania wierzytelności przez Magellan S.A.