Pożyczka

Możliwość uzyskania szybkiego dostępu do finansowania obrotowego. Usługa polega udzieleniu dostawcy finansowania w oparciu o uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej. Wymagane jest dostarczenie kompletu dokumentów finansowych.

Korzyści

  • szybka decyzja kredytowa
  • dowolny cel finansowania

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA

Najczęściej stosowane zabezpieczenia :

  • weksel in blanco
  • zabezpieczenie na należnościach od podmiotów medycznych