Dla Dostawców

Magellan S.A. oferuje pełną gamę usług finansowych dla dostawców towarów i usług do szpitali.

Najważniejsze obszary współpracy:

  • Finansowanie inwestycji
  • Zabezpieczenie przyszłych płatności
  • Przeterminowane wierzytelności / faktury
  • Finansowanie obrotowe (bieżąca działalność)