Dla Partnerów

Magellan S.A. w ramach projektu faktoringowego oferuje współpracę z Partnerami Zewnętrznymi.

Działając w porozumieniu z Partnerami Zewnętrznymi możemy zaproponować Klientom jeszcze lepsze dopasowanie usług do zgłaszanych potrzeb, co jest korzystne dla wszystkich uczestników transakcji.

Jak to działa?

Po otrzymaniu od Klienta (Faktoranta) informacji o potrzebie finansowania biznesu, Partner Zewnętrzny (Broker/Doradca/Pośrednik) przekazuje dane kontaktowe do Klienta wraz z informacjami o jego potrzebach Spółce Magellan S.A. (Faktor). Następnie Magellan S.A. kontaktuje się z Klientem w celu dopracowania szczegółowych warunków współpracy. Po podpisaniu umowy Faktoringu, Klient uzyskuje w pełni fachową obsługę, a Partnerowi Zewnętrznemu wypłacone zostaje należne wynagrodzenie.

Współpraca z Partnerami Zewnętrznymi - schemat

Korzyści:

  • kompleksowa, profesjonalna obsługa
  • pozyskanie nowych Klientów pojawiających się dzięki poleceniom
  • stały dopływ gotówki dla Partnera Zewnętrznego z tytułu zawartych umów
  • budowanie biznesowych relacji Partnera Zewnętrznego z Magellan S.A.