Dla Biznesu

Faktoring to korzystne rozwiązanie finansowe dla przedsiębiorców z różnych branż, polegające na nabyciu niewymagalnych wierzytelności przez Magellan S.A.. Usługa ta powiązana jest z finansowaniem wypłacanym Klientowi na poczet przedstawionych faktur oraz świadczeniem dodatkowych usług, jak np. administrowanie wierzytelnościami czy monitoring płatności.

Faktoring wczoraj, dziś, jutro…

Narodziny rynku faktoringowego w Polsce datuje się na połowę lat 90. XX w. W miarę upływającego czasu dało się zaobserwować dynamiczny rozwój faktoringu jako elastycznego sposobu wspomagania płynności finansowej przedsiębiorstw. Dziś jest to niezwykle ceniona forma finansowania bieżącej działalności ciesząca się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców reprezentujących niemal wszystkie branże.

Tylko w 2016 r. z usług faktoringowych skorzystało w Polsce blisko 8 000 dążących do rozwoju firm, zaś liczba sfinansowanych faktur wyniosła 7,5 mln.

A co faktoring w Magellan S.A. oznacza w praktyce dla Twojego Biznesu?
  • Usprawnienie polityki płynności finansowej
  • Budowę wizerunku rzetelnego kontrahenta poprzez minimalizację ryzyka związanego z niewypłacalnością
  • Poprawę stosunków handlowych z partnerami biznesowymi
  • Wzrost konkurencyjności na rynku
  • Profesjonalny pakiet usług w ramach obsługi wierzytelności dający klarowny obraz stanu rozliczeń