Informacje ogólne

A A A |

Odpowiedzialność społeczna stanowi integralną część innowacyjnego modelu biznesowego Magellan S.A., otwartego na realizację i wspieranie społecznych inicjatyw. Staramy się być odpowiedzialni we wszystkich obszarach naszej aktywności. Prowadzimy działalność z uwzględnieniem wartości takich jak wiedza, doświadczenie, pasja, kultura oparta na zaufaniu, dzięki którym kreujemy swoje relacje z otoczeniem – społecznością, w której funkcjonujemy, pracownikami, naszymi klientami, dostawcami i akcjonariuszami.

CSR

Sport

Pasja

Pomoc

Otoczenie

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR)

 

Wspieramy projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej oraz dbające o rozwój dzieci i młodzieży. Współpracujemy ze sportowcami. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby środowiska lokalnego i chętnie uczestniczymy w przedsięwzięciach charytatywnych. Pragniemy wspierać inicjatywy służące poprawie stanu środowiska. Promujemy postawy ekologiczne wśród najmłodszych poprzez organizację konkursów podnoszących świadomość ekologiczną oraz eko-eventów, upowszechniających wiedzę na temat recyklingu wśród społeczności lokalnej.

Proekologiczne praktyki propagujemy również wśród pracowników, zachęcając ich do świadomego zarządzania zasobami i materiałami m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii i optymalne gospodarowanie papierem. Dbamy jednocześnie o atmosferę w miejscu pracy, aby stworzyć naszym pracownikom warunki sprzyjające zarówno rozwojowi zawodowemu, jak i ich pasji.

Angażujemy się społecznie, aby jak najwięcej dawać otoczeniu, w którym funkcjonujemy i standaryzować nasze działania, aby każde kolejne pomagało zmieniać rzeczywistość.