Aktualności

22.06.2016
Korzystając z faktoringu, nie trzeba już czekać, aż nadejdzie termin płatności za wystawione faktury, ani martwić się, czy odbiorca nie spóźni się z zapłatą.
03.06.2016
W wyniku zakończonego sukcesem wezwania na sprzedaż akcji Magellan S.A., ogłoszonego przez Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF), Spółka będzie odpowiadała za rozwój działalności Grupy BFF w Europie Centralnej i Wschodniej.